Informacje ogólneProgram i zgłoszenie
VAT, CIT i środki trwałe w 2021 roku – ważne zmiany.
Termin : 26 – 28 kwietnia 2021 r.
Miejsce: Krynica Zdrój
Hotel: Saol
strong>Koszt: 2280 PLN plus 23 % VAT

W cenę wliczono:
- udział w zajęciach,
- materiały szkoleniowe,
- pełne wyżywienie,
- 3 noclegi w pokojach 2- osobowych z łazienką i TV,
- ew.indywidualne konsultacje
I. Podatek dochodowy od osób prawnych.
1.Źródła przychodów i ich rozliczanie w 2020 roku,
2.Ulga na złe długi i jej zastosowanie w 2020 roku - szczególne rozwiązania
z tarczy Covid.
3.Płatności na rachunek spoza białej listy – zmiana przepisów od 1 lipca 2020 r.
i ich wdrożenie od 1 stycznia 2020 r.
4.Koszty finansowania wewnętrznego – w tym nowa klauzula unikania opodatkowania.
5.Koszty finansowania dłużnego:
6.Koszty limitowane na podstawie art. 15e ustawy:
7.Stawka CIT 9% - zagadnienia problemowe i ryzyka błędów.
8.Wybrane rozwiązania wynikające z tarczy antykryzysowej Covid-19 na gruncie CIT:
-możliwość rezygnacji z zaliczek uproszczonych,
-rozliczenie straty za 2020 r. na dwa sposoby, z uwzględnieniem nowego
systemu jednorazowego odliczenia straty,
-zwolnienie z podatku od przychodów z budynków,
-kary umowne i odszkodowania w Tarczy 4.0,
-uproszczenia w poborze podatku u źródła.
9.Subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju – skutki w CIT

II Podatek od towarów i usług (VAT)
1. Czynności odpłatne i nieodpłatne:
- odpłatna dostawa towarów i usług na terenie kraju
- opodatkowanie transferu bonów towarowych
- nieodpłatna dostawa towarów
- podstawa opodatkowania, obowiązek podatkowy i dokumentowanie czynności
nieodpłatnych objętych podatkiem VAT i ujmowanie w JPK VAT
2. Obowiązek podatkowy
- wydanie towaru i wykonanie usługi, w tym częściowe wykonanie usługi
- zaliczki, zadatki, raty
- metoda kasowa – niekiedy jest obligatoryjna
- wystawienie faktury dla podatnika
- wystawienie faktury, nie później niż upływ terminu płatności
3. Podstawa opodatkowania
- podstawą opodatkowania wszystko co stanowi zapłatę
- co obejmuje i czego nie obejmuje podstawa opodatkowania
- zmniejszenie podstawy opodatkowania (m.in. rabaty, zwroty towarów)
- podstawa opodatkowania przy dostawie zabudowanych nieruchomości
- rozliczenie przez sprzedawcę faktury in minus – zmiany z tzw. VAT SLIM od 1 stycznia 2021
- rozliczenie przez sprzedawcę faktury korygującej in plus – zmiany z tzw. VAT SLIM
- ewidencja korekt przy kasie fiskalnej
- podstawa wyrażona w walucie obcej – zmiany z tzw. VAT SLIM od 1 stycznia 2021 r.
- dostawy opodatkowane w formie marży
4. Wysokość opodatkowania:
- nowa matryca stawek VAT i WIS od lipca 2020 r.
- wybrane stawki obniżone w obrocie krajowym (żywność, budownictwo mieszkaniowe,
transport międzynarodowy)
- wybrane zwolnienia z podatku VAT (m.in. towary nabyte bez prawa do odliczenia,
samochody osobowe, użytkowanie wieczyste, usługi medyczne, usługi edukacyjne, )
5. Transakcje międzynarodowe:
- import i eksport towarów, w tym:
- obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania eksportu i importu towarów
- stawka 0% w eksporcie towarów
- dokumentacja
- import i eksport usług, dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca,
- miejsce świadczenia usług i miejsce dostawy towarów
- obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, odliczenie podatku naliczonego,
dokumentacja
- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i wewnątrzwspólnotowe nabycie , w tym
szczególne zasady WNT paliw silnikowych
- obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania , dokumentacja
- stawka 0% przy dostawie wewnątrzwspólnotowej.
- od 1 stycznia 2021 r./1 lipca 2021 r. magazyn call of stock zastąpił magazynu
konsygnacyjnego
6. Podatek naliczony:
- definicja podatku naliczonego, w tym od:
- pojazdy samochodowe
- prewskaźnik (prewspółczynnik) i jego korekta – czy dotyczy firm
- wytworzenie nieruchomości
- kiedy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT
- terminy i warunki odliczenia podatku naliczonego – wydłużenie terminu na odliczenie VAT z
pakietu VAT SLIM od 1 stycznia 2021 r.
- odliczenia VAT a duplikat faktury
- katalog wyłączeń prawa do odliczenia VAT
- proporcjonalne odliczenia i korekta odliczonego podatku VAT
7. Dokumentowanie
- podmioty obowiązane do wystawienia faktury
- dane które powinna zawierać faktura, w tym oznaczenia: metoda kasowa, odwrotne
obciążenie, kiedy nie wykazujemy stawki i kwoty podatku
- faktury elektroniczne
- faktury walutowe
- samofakturoanie; faktury wystawiane przez podmioty trzecie
- terminy wystawiania faktur
- faktury korygujące, noty korygujące
- faktury VAT RR
- faktura uproszona, paragon jako faktura uproszczona i jej ujęcie w JPK VAT
8. Jednolity Plik Kontrolny
- JPK_VAT: wersje JPK_V&M i JPK-V7K
- JPK w trakcie kontroli podatkowej na przykładzie JPK_FA,
- Podzielona płatności – zmiany w obowiązkowej podzielonej płatności od 1 stycznia 2021 r.
- „ulga na złe długi” – uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika – ważny wyrok TSWE
9. Zwolnienie podmiotowe – zmiany od 1 stycznia 2021 r.
10. Wykaz podatników VAT (tzw. biała lista) – zapłata na konto spoza białej listy a KUP

III. Srodki trwałe w 2021 roku.
1.Wymagane unormowania do polityki w zakresie rachunkowości,
2.Elementy wpływające na ustalenie wartości początkowej,
3.Zasady naliczania amortyzacji w świetle ustawy o rachunkowości
oraz przepisów podatkowych oraz KSR nr 11,
4.Adaptacja, ulepszenie, rozbudowa i remont środków trwałych,
5.Odłączenie części składowej i peryferyjnej,
6.Zamiana środków trwałych,
7.Wniesienie aportem środków trwałych,
8.Realizacja projektów inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej
– wymagane procedury kontrolne oraz aspekt podatkowy,
9.Użytkowanie środków trwałych na podstawie umów najmu, darowizny i leasingu,
10.Środki trwałe użytkowane sezonowo,
11.Koszty zewnętrznego finansowania aktywów trwałych,
12.Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży,
13.Ustalenie wartości użytkowej.
14.Obiekt inwentarzowy oraz obiekty zbiorcze.
15.Rozliczenia kosztów obsługi zobowiązania finansowego kilka obiektów.
16.Kompletność i zdatność do użytkowania ( wyposażenie w części).
17.Liniowe obiekty budowlane,
18.Procedury kontroli wewnętrznej w zakresie środków trwałych – przykład opisu procesu kontroli.
19.Inwentaryzacja i metodologia jej przeprowadzenia i rozliczenia.
pobierz kartę zgłoszenia
karta_zgloszenia
zgłoszenie elektroniczne