Informacje ogólneProgram i zgłoszenie
VAT w 2021 roku – ważne zmiany.
Termin: 10 – 12 maja 2021 r.
Miejsce: Krynica Zdrój
Hotel: Saol

Koszt: 2280 PLN plus 23 % VAT

W cenę wliczono:
- udział w zajęciach,
- materiały szkoleniowe,
- pełne wyżywienie,
- 3 noclegi w pokojach 2- osobowych z łazienką i TV,
- ew.indywidualne konsultacje


VAT w 2021 roku – ważne zmiany.

Zmiany od 1 stycznia 2021 r.
1. Zapłata pow. 15 tys. zł kontrahentowi (podatnikowi VA czynnemu) na inne konto nich ujęte w Centralny Rejestrze Podatników VAT może nie stanowić KUP i grozić odpowiedzialnością za niezapłacony przez sprzedawcę VAT – nowelizacja tych zasad wynikająca z tzw. tarczy 4.0 z dniem 1 lipca br.
2. Zapłata z pominięciem przymusowej podzielonej płatności wyklucza wydatki z KUP
3. Zmiana zasad wystawiania faktur do paragonów dla podatników – sankcje dla sprzedawcy i nabywcy
4. Nowe dokumenty potwierdzające prawo do stawki 0% dla WDT – zmiana rozporządzenia wykonawczego UE a skutki dla podatników (praktyka organów podatkowych)
5. Nowe zasady dla dostaw i nabyć do magazynu konsygnacyjnego (WDTWNT) – niewdrożenie zmian unijnych (stanowisko Ministerstwa Finansów)
6. Przedłużony termin obowiązywania ograniczeń w odliczeniu VAT od pojazdów samochodowych

Zmiany w okresie marzec – czerwiec 2020 r.
1. Obniżenia stawki VAT dla dostawy wyrobów medycznych, leków w celu przeciwdziałania COVID-19
2. 0% stawka VAT na darowizny laptopów dla szkół
3. Paragon elektroniczny dla klienta
4. Kasy wirtualne – nie dla wszystkich
5. Odroczenie wdrożenia kas on-line w hotelach, restauracjach, składach węgla, u fryzjera, kosmetyczki, lekarza, prawnika, budowlańca, na siłowni i basenie

Zmiany od lipca 2020 r.
1. Nowa matryca stawek podatkowych
2. Wdrożenie dyrektywy unijnej dotyczącej magazynu konsygnacyjnego
3. Zmiany w miejscu opodatkowania dostaw łańcuchowych
4. Zmiany w zakresie dokumentacji wymaganej dla zastosowania stawki 0% w WDT

Zmiany od października 2020 r.
1. Nowa ewidencja VAT i nowe JPK_VAT
2. Omówienie zasad nowej ewidencji VAT i nowego JPK VAT (zasady prowadzenia, formy, korekty)
3. Sankcje za wadliwe prowadzenie nowego JPK VAT
4. Nowe zasady ujmowania faktur wystawionych do paragonów

Wybrane dodatkowe problemy
- zasady opodatkowania VAT bonów towarowych
- obowiązek podatkowy
- podstawa opodatkowania i jej korekta
- najpopularniejsze zwolnienia z podatku VAT
- podatek naliczony (zasady, wyłączenia, wysokość, terminy odliczenia, wyłączenia, struktura zakupów i korekta odliczonego VAT)
- dokumentowaniem (kasy fiskalne, faktury, pagony jako faktury, ustrukturyzowane faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych, faktura VAT RR, inne dokumenty)
- ulga na złe długi w podatku VAT
- procedura marża

pobierz kartę zgłoszenia
karta_zgloszenia
zgłoszenie elektroniczne