Informacje ogólneProgram i zgłoszenie
Środki trwałe w spółkach prawa handlowego i jednostkach budżetowych.

Termin: 10 – 12 maja 2021 r.
Miejsce: Krynica Zdrój
Hotel: Saol
Koszt: 2280 PLN plus 23 % VAT

W cenę wliczono:
- udział w zajęciach,
- materiały szkoleniowe,
- pełne wyżywienie,
- 3 noclegi w pokojach 2- osobowych z łazienką i TV,
- ew.indywidualne konsultacje

1.Wymagane unormowania do polityki w zakresie rachunkowości,
2.Elementy wpływające na ustalenie wartości początkowej,
3.Zasady naliczania amortyzacji w świetle ustawy o rachunkowości
oraz przepisów podatkowych oraz KSR nr 11,
4.Adaptacja, ulepszenie, rozbudowa i remont środków trwałych,
5.Odłączenie części składowej i peryferyjnej,
6.Zamiana środków trwałych,
7.Wniesienie aportem środków trwałych,
8.Realizacja projektów inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej
– wymagane procedury kontrolne oraz aspekt podatkowy,
9.Użytkowanie środków trwałych na podstawie umów najmu, darowizny i leasingu,
10.Środki trwałe użytkowane sezonowo,
11.Koszty zewnętrznego finansowania aktywów trwałych,
12.Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży,
13.Ustalenie wartości użytkowej.
14.Obiekt inwentarzowy oraz obiekty zbiorcze.
15.Rozliczenia kosztów obsługi zobowiązania finansowego kilka obiektów.
16.Kompletność i zdatność do użytkowania ( wyposażenie w części).
17.Liniowe obiekty budowlane,
18.Procedury kontroli wewnętrznej w zakresie środków trwałych – przykład opisu procesu kontroli.
19.Inwentaryzacja i metodologia jej przeprowadzenia i rozliczenia.
pobierz kartę zgłoszenia
karta_zgloszenia
zgłoszenie elektroniczne